Кухнята „Св. Антон”

  Социална кухня „Св. Антон” при католическа църква „Св. Франциск” – с. Белозем, работи от 2000 г. Тук получават храна възрастни, болни, самотни хора, както и деца от социално слаби семейства.

  Освен храна изпадналите в затруднение и притиснати от безпаричие хора могат да разчитат на средства, които покриват суми за лекарства, лекарска и болнична помощ (операции и химиотерапии), транспортни разходи, осигуряване на топлина и светлина чрез закупуването на въглища и покриване на сметките за ток. Към кухнята има санитарно-хигиенен блок (пералня, душ), който желаещите могат да ползват в удобно за тях време.

  За да може това добро дело да е живо, работят много хора. Най-големият приятел на социалната кухня си остава Фондацията за християнско развитие (СЕD) със седалище в Мюнхен, Германия. Благодарение на доброволците от тази организация вече години наред хора от с. Белозем, с. Чалъкови, с. Болярино и околните махали получават подкрепа за един по-нормален живот.
  Свой принос в набирането на средства имаме и ние, както и местни фирми, сърцати хор
а, които помагат с каквото могат – млечни и месни продукти, бобови и зърнени храни, зеленчуци.

  Капуцините, доброволци от енорията и работещите в кухнята влагат усилия в различни дейности, свързани с набиране на средства за социалната кухня.