Св. Леополд Мандич

 Св. Леополд, Адеодат Мандич, се родил в Херцег Нови (в пределите на днешната Хърватия). На седемнадесет години встъпил в ордена на Малките братя капуцини. След като завършил следването си по теология, приел тайнството свещенство и почти цял живот прекарал в Падуа. Тук ревностно служил на Бога и хората чрез молитва и изтезания, и особено чрез изпълняване на свещеническото служение в изповедалнята. Благодарение на любовта му към грешниците изпросил за много хора неизброими Божии благодати.

 Своя преходен живот завършил на 30 юли 1942 година. Папа Йоан Павел IIго канонизира през 1983 година, обявявайки го за покровител на изповедниците.