Белозем

Капуцинското присъствие в село Белозем, на 30 км от Пловдив, датира от 1845 година. Понастоящем братята живеят в манастир, изграден през 90-те години на ХХ век с усилията на пристигналите от Полша монаси.

Изпълняваме душепастирско, енорийско и благотворително служение. Кухнята „Св. Антон” ежедневно раздава храна на 50 бедни, а в помещенията под църквата бедните получават събираните за тях дрехи. Водим вероучение за деца и младежи и библейска група за възрастни.

От 2000 година през ваканциите се организира Международен фестивал за християнска музика. Срещите имат евангелизаторски и формационен, а така също икуменичен и междурелигиозен характер.

Католическа Църква "Св. Франциск"
ул. Папа Йоан Павел II, 1
4130 c. Белозем Обл. Пловдивска България

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.