Бургас

Капуцините присъстват отново в града на Черно море от 2004 година. Основаването на католическа енория е свързано с душепастирската дейност на нашите братя от 1857 година.

Днес енорията обхваща католиците, живеещи в радиус около 100 км от Бургас, а така също работещите в града поляци. Освен вероучението в енорията преподаваме вероучение в полското училище и в дом за деца, в който живеят предимно деца от ромски произход.

През ваканционните месеци осъществяваме пасторална грижа за чужденците, почиващи на слънчевите български плажове. Неведнъж сме сътрудничили с консулствата и посолствата в отговор на молбите за помощ на туристи в затруднено положение.

Католическа Църква "Св. Богородица"
ул. Цaр Петър 5
8000 Бургас България BUŁGARIA

сайт: http://burgas.capucini.bg

 

GSM: +359 896 668 809