София

Капуцините присъстват в столицата на България от 1878 година. Понастоящем те живеят при възстановената неотдавна конкатедрала „Св. Йосиф” и водят енория.

Нашето душепастирско служение включва: евангелизиране и катехизиране на възрастни, младежи и деца; пасторална грижа за Полония; душепастирство на затворници и бежанци; асистенция на Мирския францискански орден и водене на групите: францисканска младеж, молитвена група на отец Пио, библейска група, неокатехуменат. Обслужваме групите на анонимните алкохолици, пристрастени към хазарт и наркотици.

Издаваме седмичника „Енорийски глас” и тримесечника „Гласът на църквата”, съдържащ статии за вярата и нейните прояви в ежедневието – това списание се разпространява във всички енории в България. В църквата се организират концерти с религиозни песнопения и класическа музика.

 

Адрес: Католическа Конкатедрала „Свети Йосиф
ул. Κняз Борис I, 146
1301 София
България

интернет страници:  www.sofia.capucini.bg

e-mail: sv.josif[]gmail.com

Tелефон: 00359 /2/ 811 46 56

Факс: 00359 /2/ 811 46 66