sveti_bg_dati

През вековете на съществуване на ордена в него встъпвали братя, които общността на Църквата провъзгласява за светци и блажени. Имаме общо 15 светци и 99 блажени, от които 85 са мъченици за вярата (1 свети мъченик и 84 блажени мъченици). 

Техният пример и свидетелство ни канят да се стремим към светостта. Тук се намира списък на нашите застъпници на небето и датите на тяхното литургическо възпоминание (В списъка присъстват също и 9 сестри капуцинки):